PRODUKTY MÖSSLEIN

Mosslein-Flocculant

Wzmacniacz flokulantu (promotor), który jako substancja aktywna zawiera ujemnie naładowane makrocząsteczki (kwas krzemowy-tetrahydroksoglinian). Przez flokulanty (sole glinu i żelaza) zdestabilizowane (odprowadzane) brudne koloidy osadzają się na łańcuchach kwasu krzemowego. Mechanizm działania Mosslein-Flocculant jest również znany jako „Dual System”. Działanie dodatnio naładowany flokulantów jest wzmocnione przez ujemnie naładowane składniki aktywne Mosslein-Flocculant.

Mosslein-Carb

Specjalny wyselekcjonowany wysokiej jakości granulat aktywnego węgla, który tworzy barierę dla wszelkich zanieczyszczeń i mikroorganizmów powodując ich zatrzymanie.

Mosslein-Oxidant

Produktu nieorganiczny planowo wspierający – poprzez swoje właściwości redoks – skuteczność chloru. Stosując Mosslein-Oxidant w połączeniu z chlorem zapewniana jest mieszanina dwutlenku chloru w wodzie w basenie w celu lepszego utleniania i oksydacji ponadto neutralizuje niepożądane i szkodliwe dla zdrowia produkty reakcji ubocznych chloru (chloraminy THM).

Wiadomym jest, że mieszanina chloru i ditlenku chloru ma lepszą skuteczność jeśli chodzi o zabijanie bakterii.

Mosslein-Koagulant

Flokulant – koagulant do uzdatnienia wody z odpowiednią zawartością aluminium.

Metoda Mosslein:

Rys. Metoda Mosslein

Mosslein-Pirin

Bardzo skuteczny utleniacz – utlenianie i czyszczenie – (produkt łączony na bazie chloru i tlenu) – bez znanych skutków ubocznych różnych produktów chloru – do wykorzystania w prywatnych basenach.

PRODUKTY SYSTEMU „MAVOX”

Tworząc nasze linie produktów, działamy zgodnie z wyznawaną przez nas główną ideą, by możliwie bez użycia chemikaliów i w nieszkodliwy dla środowiska sposób, przetwarzać i dezynfekować wodę. Poprzez metodę kombinacji promieniowania UV i ozonu, gwarantujemy najlepszą jakość wody, bez podrażnienia skóry, błony śluzowej albo oczu, przez możliwie największe zabezpieczenie przed infekcjami patogenów. Ponadto nasze wysokiej jakości produkty, charakteryzują się łatwością obsługi i zarządzania, efektywnością energetyczną i niskimi kosztami utrzymania.

 UV-Mavox-Anlage

Seria MAVOX

Praktyka pokazuje, że korzystanie tylko z promieniowania UV w procesach oczyszczania wody – zwłaszcza w basenach i powierzchniach stawowych – przynosi w rezultacie mniej zadowalające wyniki. w związku z tym EKO-AQUA-JACK wdraża technikę połączenia promieniowania UV oraz ozonu i w tym celu rozwinęła systemy i procedury.

SOL-UV® LegioDes®

Istnieje mnóstwo sposobów zwalczania bakterii Legionella. Ale większość nie przynosi pożądanego rezultatu. Dlatego firma SOL-UV® opracowała LegioDes® – unikalny 3.-barierowy proces.

SOL-UV® Aqua lnduct-profi®

Aqua lnduct-profi® oferuje wolną od chemikaliów i praktycznie niewymagającą konserwacji ochronę przed kamieniem kotłowym, osadzającym się na powierzchniach, w rurociągach i urządzeniach (do max. 80° C). Pozwala to ograniczyć konieczność używania chemikaliów i tym samym istotny wkład w ochronę środowiska.